SẢN PHẨM
THÔNG TIN CHI TIẾT

Video hướng dẫn thi công sikafloor 81 epocem

Sikafloor-81 EpoCem chủ yếu thích hợp cho lớp vữa cán tự san bằng. Sikafloor-81 EpoCem áp dụng cho sàn bê tông không có màng chống thấm trên bề mặt và những nơi không yêu cầu độ thẩm mỹ cao...
Video hướng dẫn thi công Sikaploor 81 epocem