SẢN PHẨM
THÔNG TIN CHI TIẾT

Hướng dẫn thi công Sikamonotop 610

Là biện pháp xử lý tránh sự tiếp xúc ăn mòn cốt thép trong bê tông và là lớp kết nối với bê tông sửa chữa khi sử dụng hệ thống sửa chữa bê tông Sika Monotop; Sika Monotop 610 hồ dầu kết nối và bảo vệ cốt thép khỏi bị ăn mòn
Hướng dẫn thi công Sikamono top 610hướng dẫn thi công Sikamono top 610, Thi công Sikamono top 610,   Sikamono top 610